CDA ministerVerburg wenst nertsfokkers niet te compenseren

Source: D. (Düzgün) Yildirim i, published on Tuesday, October 12 2010.

Tijdens het debat in de Eerste Kamer bleken de fracties van VVD, CDA en SGP tegenstander van een verbod op het houden van pelsdieren. De fracties van PvdA, SP, GroenLinks, D66, de Partij voor de Dieren, de Onafhankelijke Senaatsfractie en de Fractie Yildirim steunen de initiatiefwet, die in juni 2009 werd aangenomen door de Tweede Kamer. Het standpunt van de ChristenUnie (CU) moet de doorslag geven bij de heropening van het debat in de Kamervergadering op dinsdag 12 oktober. Deze fractie verbindt haar steun voor de initiatiefwet aan de voorwaarde dat er voldoende geld beschikbaar komt voor flankerend beleid. Zo zouden nertsenfokkers die voor 2024 met pensioen gaan een financiële tegemoetkoming moeten krijgen. Demissionair minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) antwoordde echter dat op haar begroting geen middelen beschikbaar zijn voor een compensatie van de sector.

CDA ministerVerburg wenst nertsfokkers niet te compenseren
Bron: Blog Duzgun Yildirim