32528 NL - wetsvoorstel
Verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 8 oktober 2010 ingediend door de minister van Justitie, Hirsch Ballin i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de bevoegdheden van ambtenaren belast met grensbewaking en ambtenaren belast met het toezicht op vreemdelingen uit te breiden en, in het bijzonder, de bevoegdheid te creëren om in bepaalde gevallen woonruimten te kunnen doorzoeken voor de tijdelijke inbewaringneming van documenten ten behoeve van het identiteitsonderzoek.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en vier amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(34 stuks)

2 8 oktober 2010, koninklijke boodschap, nr. 1     KST325281
Koninklijke boodschap
 
2 8 oktober 2010, voorstel van wet, nr. 2     KST325282
Voorstel van wet
 
2 13 oktober 2010, memorie van toelichting, nr. 3     KST325283
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.