Memorie van toelichting

Source: Parlement.com.

In de memorie van toelichting is te lezen waarom een wetsvoorstel i is ingediend en wat het voorstel precies inhoudt. Dit document kan in omvang variëren van een pagina tot tientallen pagina's. Soms worden daar ook nog bijlagen aan toegevoegd.

Een memorie van toelichting wordt bij uitgebreide wetsvoorstellen opgedeeld in een algemeen gedeelte en een toelichting per artikel.

De memorie van toelichting wordt geschreven door de indiener(s) van het voorstel. Als het om een regeringsvoorstel gaat, is dat een minister i of staatssecretaris i. Betreft het een initiatiefwetsvoorstel i dan is het Kamerlid i dat het voorstel indiende de auteur.

Een memorie van toelichting verschijnt tegelijk met de Koninklijke Boodschap i en het voorstel van wet.

Dit document hoort bij de overgang van de voorbereiding i van een wetsvoorstel naar behandeling door de Tweede Kamer.


Meer over