Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

UWV

Het UWV is een uitvoeringsorganisatie op het gebied van werknemersverzekeringen.

Het UWV voert in deze hoedanigheid de wettelijke werknemersverzekeringen uit, zoals de WW en de Wajong. Daarnaast kunnen werkgevers bij de organisatie terecht voor ontslagvergunningen en kunnen mensen bij het UWV terecht voor het vinden van werk. Het UWV voert deze taken als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) uit in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).