23 mei 2010

Source: A.A.H. (Anja) Hazekamp i, published on Sunday, May 23 2010.

Week 20

De verkiezingscampagne is in volle gang. Het is geweldig om met z’n allen het aantal zetels in de Tweede Kamer te verdubbelen. Je zou haast vergeten dat de provinciale politiek gewoon doorgaat ;-)

Woensdag hebben we in de commissie Omgeving en Milieu uitvoerig gesproken over de kap van de Robiniabossen in Bellingwolde. Deze productiebossen van het failliete GroenInvest zijn met grof materieel gekapt en daarbij werd niets ontzien. Dieren werden ruw verstoord en uit hun leefgebied verdreven. Mensen lagen ’s nachts wakker van het geluid van zagen en andere landbouwmachines.

Er waren 2 insprekers die aangaven dat door o.m. veld- en bosmuizen uit de bossen enorm veel schade aan hun huizen is veroorzaakt de afgelopen jaren. De bomen hebben stekels en de bossen zijn door de eigenaar nooit uitgedund , waardoor roofvogels niet goed kunnen jagen en muizen vrij spel hadden. Deze muizen houden echter niet van natte voeten en zochten regelmatig de hoger gelegen huizen op. Bovendien grenzen de bossen bijna aan de woningen. En dat is te wijten aan de gemeente Bellingwedde. Deze gemeente heeft namelijk in het verleden vergunning gegeven voor het aanleggen van de bomen, maar onder 2 voorwaarden. Ten eerste moest er een strook van 15 meter vrijgehouden worden rondom de bossen. Daarnaast moest er een strook van 4 meter worden aangelegd met andere bomen en struiken. Deze voorwaarden waren nodig om schade aan gewassen en woningen te voorkomen. Dit is echter nooit gedaan en de gemeente heeft –ondanks herhaalde verzoeken- nooit gehandhaafd. Het meest kwalijke is wel dat de gemeente de bewoners helemaal in de kou laat staan. Alle partijen in Provinciale Staten hebben een moreel appèl gedaan op de gemeente en ze verzocht om de bewoners tegemoet te komen. We gaan op 7 juli verder over de bossen praten in de plenaire statenvergadering.

Donderdagavond was ik een uur lang te horen bij de lokale zender Omroep IJsselmond in Kampen. Het programma Stromingen langs de IJssel staat tot 9 juli in het teken van de verkiezingen. De uitzending is terug te horen op www.omroepijsselmond.nl. Daarna naar een debat in Bodegraven over de rol van Europa in het Groene Hart. Was een interessante avond. Veel melkveehouders in de zaal die gemiddeld 75 koeien hadden. Ze konden niet geloven dat er in Groningen boeren zijn die meer dan duizend koeien wilden melken! Nou, geloof het maar. Inmiddels zijn er ook al plannen om in Ter Apelkanaal een megakoeienfabriek te bouwen. En als het aan de provincie en de gemeente Vlagtwedde ligt is ook deze megastal meer dan welkom.