32382 NL - wetsvoorstel
Wet positie en toezicht advocatuur

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 12 mei 2010 ingediend door de minister van Justitie, Hirsch Ballin i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Advocatenwet en enige andere wetten te wijzigen in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten, alsmede om enkele andere wijzigingen in de Advocatenwet door te voeren.

1.

Volledige titel

Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vijf nota's van wijziging en acht amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(71 stuks)

2 12 mei 2010, koninklijke boodschap, nr. 1     KST323821
Koninklijke boodschap
 
2 12 mei 2010, voorstel van wet, nr. 2     KST323822
Voorstel van wet
 
V 12 mei 2010, 32382     BLG64988
Advies College van procureurs-generaal (bijlage bij 32382,nr.3) -
 
V 12 mei 2010, 32382     BLG64980
Aanbiedingsbrief bij het advies van de Nederlandse orde van advocaten (bijlage bij 32382,nr.3) -
 
V 12 mei 2010, 32382     BLG64981
Advies van de Nederlandse orde van advocaten (bijlage bij 32382,nr.3) -
 
V 12 mei 2010, 32382     BLG64979
Advies Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak over Wijziging van de Advocatenwet in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde (bijlage bij 32382,nr.3) -
 
V 12 mei 2010, 32382     BLG64983
Advies van de Hoge Raad (bijlage bij 32382,nr.3) -
 
V 12 mei 2010, 32382     BLG64985
Advies Raad voor Discipline (bijlage bij 32382,nr.3) -
 
V 12 mei 2010, 32382     BLG64986
Advies van de Raden voor Rechtsbijstand (bijlage bij 32382,nr.3) -
 
V 12 mei 2010, 32382     BLG64984
Advies Hof van Discipline (bijlage bij 32382,nr.3) -
 
V 12 mei 2010, 32382     BLG64987
Advies van de Raad voor de Rechtspraak (bijlage bij 32382,nr.3) -
 
2 12 mei 2010, memorie van toelichting, nr. 3     KST323823
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.