PvdA wil verder met aanpak babysterfte

Source: K. (Khadija) Arib i, published on Tuesday, March 16 2010.

De PvdA wil dat de Tweede Kamer en minister Klink doorgaan met maatregelen om de babysterfte tegen te gaan. De Kamer schoof dit onderwerp onlangs op de lange baan. Ik ben nog steeds verbijsterd: Hoe kan een mens hier nu tegen zijn? Ik zal daarom in een spoeddebat proberen het onderwerp alsnog van de lijst met controversiële onderwerpen te krijgen.

Nederland heeft al jaren de hoogste babysterfte van Europa. Jaarlijks sterven in Nederland rond de geboorte zo’n 1700 baby’s. De dood van 400 van hen is ‘vermijdbaar’. De Stuurgroep Zwangerschap en geboorte bracht daarover in december 2009 een rapport uit aan minister van Volksgezondheid Klink. Dat rapport werd opgesteld door alle bij zwangerschap en geboorte betrokken beroepsgroepen, van verloskundigen tot gynaecologen en ziekenhuizen. Klink omarmde het rapport van de Stuurgroep en stelde dat dit onderwerp de hoogste prioriteit heeft.

Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over de onderwerpen die na de val van het kabinet nog besproken gaan worden, het terugdringen van onnodige babysterfte was daar niet bij. Alleen GroenLinks steunde het voorstel van de PvdA om het Stuurgroep-rapport wel te bespreken. Vooral geld en nieuw beleid zijn voor de andere fracties de reden om er nu niet over te willen praten. Maar sommige maatregelen zijn goed en makkelijk te regelen en kosten helemaal niets, zoals huisbezoek van een verloskundige om te zien of de omstandigheden goed zijn voor bijvoorbeeld een thuisbevalling, en of er sprake is van medicijngebruik of andere mogelijk complicerende zaken.

Het minste dat de Tweede Kamer nu toch zou kunnen doen is de aanbevelingen van de Stuurgroep te bekijken, de maatregelen die niets kosten al in gang te zetten en voor de maatregelen die nader onderzoek vergen dit onderzoek vast te laten verrichten zodat een volgend kabinet meteen besluiten kan nemen. We hebben jaren gewacht met maatregelen te nemen, omdat er een rapport van de Stuurgroep zou komen. Het is onverantwoord om nu nog meer vertraging toe te staan.

Als lid van de Tweede Kamer ben ik al twaalf jaar bezig babysterfte op de agenda te krijgen. Vandaag zal ik tijdens de regeling van werkzaamheden een spoeddebat aanvragen en daarmee proberen het onderwerp alsnog van de lijst met controversiële onderwerpen af te krijgen. We hebben al te lang gewacht.