Artikel 4: - EU monitor

EU monitor
Tuesday, April 7, 2020
calendar

Artikel 4:

3
Artikel 4
1

De voor de toepassing van dit protocol benodigde statistische gegevens worden door de Commissie verstrekt.