Wie is nou eigenlijk de weg kwijt?

Source: U. (Uri) Rosenthal i, published on Tuesday, December 22 2009.

We hebben vandaag de laatste Kamerdag voor het Kerstreces gehad. De hele dag was het belastingplan 2010 aan de orde. Anders dan vorig jaar hebben wij voorgestemd, met één uitzondering. Een van de prettige punten is dat de vreselijke vliegbelasting afgeschaft wordt. Wel kwalijk dat die er ooit gekomen is. Eigenlijk geldt hetzelfde voor de zwaar bureaucratische verpakkingsbelasting die nu wel getrimd is maar nog altijd voor een deel blijft bestaan.

Even terugkijken op het afgelopen jaar. We gaan - plechtig uitgedrukt - gestadig de goede kant op. De motie van wantrouwen die Mark Rutte bij de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer indiende, was een belangrijk signaal aan het kabinet: zo gaat het niet langer. Het geldt vanaf het prille begin van dit kabinet - er komt maar weinig uit zijn handen. Bij de Algemene Beschouwingen in de Eerste Kamer riep minister-president Balkenende boos dat de VVD de weg kwijt is. De gehele oppositie in de Eerste Kamer zag dat anders en steunde mijn motie om de regering tot spoed te manen met haar Heroverwegingen. Nou ja, haar Heroverwegingen? Die zijn voorlopig nog alleen maar onderwerp van ambtelijke beraadslagingen. De VVD de weg kwijt? Bij de vervroegde gemeenteraadsverkiezingen was dat evenmin te merken. De liberalen hebben het daar goed gedaan. En de kiezers? Als we de peilingen een beetje mogen geloven, hebben de kiezers weinig op met het huidige kabinet. De regeringspartijen zijn goed voor niet meer dan een-derde van het aantal kiezers. Daarentegen gaat het ook met de electorale steun voor de VVD weer de goede kant op.