Op weg naar Kopenhagen: Cramer in New York

Source: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), published on Tuesday, September 22 2009.

'Het bedrijfsleven is zó belangrijk voor een goed akkoord. Maar: wie zet de eerste stap? Een typisch geval van een prisoner’s dilemma.' Dat blogt minister Cramer i op haar vierde dag in New York.

Cramer woonde een aantal voorbesprekingen bij voor de klimaattop van Kopenhagen medio december. Op zaterdag 19 en zondag 20 september was ze aanwezig bij de zogenaamde Groenland Dialoog. In deze informele, besloten sessies praten de 30 meest actieve regeringen in over het klimaatakkoord. Centraal staat hier de rolverdeling tussen de ontwikkelde wereld en de ontwikkelingslanden in het beoogde akkoord van Kopenhagen. Op deze blog doet ze verslag van de besprekingen.

Blog Maandag 21 september

Werken is geen straf wanneer je in zo’n bruisende stad als New York bent. Na een vroege sessie op het Nieuw-Zeelandse consulaat (waar we het initiatief nemen tot een internationaal onderzoeksprogramma naar de aanpak van broeikasgas emissies in de landbouw) hebben we zowaar even tijd om het Museum of Modern Arts te bezoeken. Lees meer

Zondag 20 september

‘Jacqueline, I give you the floor’, zegt voorzitter Connie. Er wordt veel ge-je’t en ge-jij’t in het gezelschap van de Groenland Dialoog. Maar toch is er een subtiel verschil. Want na mij krijgt mister Nowicki het woord, de collega uit Polen. En daarna kortheidshalve door naar ‘Barbados’. We zullen er maar niet teveel belang aan hechten. Lees meer

Zaterdag 19 september

Bij het ontbijt tref ik mijn medewerker Maas Goote, de lead negotiator van de Europese Unie i. Hij is één van de hoofdrolspelers achter de schermen in de onderhandelingen voor het verdrag van Kopenhagen. Wat een voordeel toch dat Nederland zoveel sleutelposities bezet in de internationale klimaatdiplomatie. Lees meer

Vrijdag 18 september

De enige glimp van the city that never sleeps die we na aankomst op JFK Airport kregen, was de verlichte skyline vanaf Whitestone Bridge. Het gezelschap zette meteen koers naar Rye Brook, een lommerrijk gehucht honderd kilometer ten noorden van New York City. In deze locatiekeuze herken ik de hand van Connie Hedegaard, mijn kordate Deense collega en onze gastvrouw de komende dagen. Lees meer

Zie ook

Beleidsprioriteiten minister Cramer

Â