31560 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet kraken en leegstand

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 26 augustus 2008 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Ten Hoopen (CDA) i, Slob (CU) i en Van der Burg (VVD) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is kraken en leegstand verder terug te dringen en daartoe het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet en enige andere wetten te wijzigen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vijf nota's van wijziging en negen amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twaalf moties ingediend.

4.

Documenten

(114 stuks)

2 26 augustus 2008, geleidende brief, nr. 1     KST121603
Geleidende brief
publicatie: 28 augustus 2008
 
2 26 augustus 2008, voorstel van wet, nr. 2     KST121604
Voorstel van wet
publicatie: 28 augustus 2008
 
2 26 augustus 2008, memorie van toelichting, nr. 3     KST121605
Memorie van toelichting
publicatie: 28 augustus 2008
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.