31340 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op uiteenlopende punten en van drie andere wetten op technische punten

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 5 februari 2008 ingediend door de minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard te wijzigen alsmede de Wet bereikbaarheid en mobiliteit, de Binnenschepenwet en de Wet wegvervoer goederen op enkele technische punten te wijzigen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard alsmede wijziging van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit, de Binnenschepenwet en de Wet wegvervoer goederen op enkele technische punten

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(15 stuks)

2 5 februari 2008, koninklijke boodschap, nr. 1     KST115018
Koninklijke boodschap
publicatie: 8 februari 2008
 
2 5 februari 2008, voorstel van wet, nr. 2     KST115019
Voorstel van wet
publicatie: 8 februari 2008
 
2 5 februari 2008, memorie van toelichting, nr. 3     KST115020
Memorie van toelichting
publicatie: 8 februari 2008
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. If you are a registered user you can login. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.