Nederlandse organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) logo

Dit onafhankelijke onderzoeksinstituut richt zich op het toepasbaar maken van (natuur)wetenschappelijke kennis in de alledaagse praktijk. De Nederlandse organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) is in 1932 opgericht om wetenschappelijke kennis optimaal te benutten bij het oplossen van vraagstukken waarmee de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven te maken kregen. Zo wordt het innovatief vermogen van de overheid en het bedrijfsleven versterkt.

TNO concentreert zich op zeven kerngebieden, te weten:

  • industriële innovatie
  • gezond leven
  • energie
  • mobiliteit
  • gebouwde omgeving
  • informatiemaatschappij
  • integrale veiligheid

Het uitwisselen van wetenschappelijke kennis vindt plaats op basis van multidisciplinaire werkwijzen. De gedachte hierachter is dat veel vraagstukken binnen de Nederlandse samenleving raakvlakken hebben met meer dan één van de bovengenoemde kerngebieden.

Om zijn doelstelling te behalen werkt het onderzoeksinstituut samen met individuele onderzoekers, universiteiten, bedrijven en kennisinstellingen in binnen- en buitenland. TNO zelf heeft ook kantoren in Brussel, Qatar en op Aruba.