Motie over de financiering van projecten in de afspraken met de regio's - Interpellatie inzake de proef met het rekeningrijden

Deze motie i is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 27424 - Interpellatie-Hofstra/Reitsma inzake de proef met het rekeningrijden i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie inzake de proef met het rekeningrijden; Motie over de financiering van projecten in de afspraken met de regio's 
Document date 26-09-2000
Publication date 12-03-2009
Nummer KST48133
Reference 27424, nr. 3
From Staten-Generaal (SG)
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2000–2001

27 424

Interpellatie inzake de proef met het rekeningrijden

Nr. 3

MOTIE VAN HET LID VAN DER STEENHOVEN

Voorgesteld 26 september 2000

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat aan de Kamer is toegezegd dat een voorwaarde voor realisatie van een benoemd aantal wegenprojecten is dat minimaal 40% van de kosten privaat gefinancierd wordt;

constaterende, dat voor de A4 Midden-Delfland is toegezegd dat er geen rijksmiddelen beschikbaar worden gesteld;

van mening, dat deze schriftelijke en mondelinge toezeggingen de randvoorwaarden zijn voor de onderhandelingen met de regio’s;

verzoekt de regering bij het maken van afspraken met de regio’s niet af te wijken van hetgeen over de financiering van projecten aan de Kamer is gemeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Steenhoven

 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.