A.Th. (Adri) Duivesteijn

foto A.Th. (Adri) Duivesteijn
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Haagse socialist die als wethouder in zijn geboorteplaats en als Tweede Kamerlid op heldere, maar soms ook eigenzinnige wijze zijn koers uitzette. Was oorspronkelijk kok en daarna buurtactivist in de Schilderswijk. Specialist op het gebied van volkshuisvesting. Maakte zich in Den Haag sterk voor de stadsvernieuwing en kwam op voor de belangen van huurders. Na zijn wethouderschap was hij directeur van het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam. Was enige tijd vicefractievoorzitter van de PvdA en leidde in de Kamer een commissie die de problemen bij grote infrastructurele projecten i onderzocht. Was later zeven jaar wethouder van ruimtelijke ordening in Almere. Speelde in de tweeënhalf jaar dat hij Eerste Kamerlid was door zijn kritische opstelling soms een opvallende rol.

PvdA
in de periode 1994-2015: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Adrianus Theodorus (Adri)

Place and date of birth
's-Gravenhage, 27 August 1950

Place and date of death
's-Gravenhage, 17 March 2023

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1970

3.

Main functions and occupations

 • wethouder (van ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing) van 's-Gravenhage, from 3 November 1980 until 20 July 1989 (vanaf 1986 tevens locoburgemeester)
 • directeur Nederlands Architectuurinstituut te Rotterdam, from 1990 until 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 May 1994 until 31 May 2006
 • wethouder (van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening) van Almere, from 20 April 2006 until 21 March 2013 (vanaf 210 tevens locoburgemeester)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 5 February 2013 until 9 June 2015
 • adviseur ruimtelijke ordening, architectuur en stedelijk beleid, from June 2015 until 17 March 2023

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Stichting Internationale Architectuur Biënnale te Rotterdam
 • lid Raad van Toezicht Stichting Forum voor Stedelijke Vernieuwing

Derived functions (2/6)
 • lid parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 6 June 2002 until 16 April 2004
 • voorzitter Tijdelijke Commissie Onderzoek Infrastructuurprojecten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 27 November 2003 until 7 September 2005

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/9)
 • Interpelleerde op 3 december 2002 minister Kamp over de woningcorporatie Woonzorg Nederland (28.691)
 • Diende in 2004 samen met Pieter Hofstra (VVD) een initiatiefwetsvoorstel in over verruiming en vereenvoudiging van de Wet bevordering eigenwoningbezit. Hierdoor moet het gebruik van die wet worden bevorderd. Als derde ondertekenaar trad later Bas Jan van Bochove (CDA) op. Het voorstel werd in 2007 wet (Stb. 734). (29.917)
 • Diende in 2006 initiatiefnota's in over de verkoop van luchthaven Schiphol (met name over het ontbreken van inzicht in de gevolgen daarvan) en over de bebouwing van het Groenenbergterrein in de gemeente Haarlemmermeer (30.494)

Dissenting voting behaviour (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Nam op 22 juni 1989 ontslag als wethouder na een hooglopend conflict met zijn college-wethouder Van Otterloo (die zelf ook moest aftreden) over de bouw van het nieuwe Haagse gemeentehuis
 • Leek in juni 1999 steun te zullen geven aan een motie van afkeuring tegen minister Borst vanwege het door haar gevoerde beleid in de nasleep van de Bijlmerramp. Zag daarvan, onder druk van fractieleider Melkert en premier Kok, af.
 • Behoorde in 2004 tot de vier leden van zijn fractie die tegen verlenging van de Nederlandse militaire aanwezigheid in Irak waren

Private life
 • Op 26 maart 2023 vond in het Atrium van het Haagse stadhuis een herdenkingsbijeenkomst plaats
 • Zijn vader was eigenaar van een schoenenwinkel

Campaign trail
 • Stond in 2011 bij de Eerste Kamerverkiezingen op de twaalfde (verkiesbare) plaats op de PvdA-kandidatenlijst, maar werd niet gekozen omdat een lager geplaatste kandidaat met voorkeurstemmen werd gekozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)
 • Winfred en Annelies Maas, "Adri Duivesteijn. Vanzelfsprekend maar niet normaal" (2019)
 • Jan Tromp, "Een leven lang was Adri Duivesteijn (1950-2023) in verzet tegen de dingen die niet kunnen", De Volkskrant, 17 maart 2023
 • Teun Lagas, "de PvdA kon Adri Duivesteijn nooit helemaal in een keurslijf dwingen", Trouw, 18 maart 2023
 • Mark Kranenburg, "Tegen de stroom in bereikte PvdA'er Adri Duivesteijn zijn idealen", NRC 18 en 19 maart 2023
 • A. Melkert, "Sociaaldemocratisch strijder en grensverlegger. Adri Duivesteijn (1950-2023)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2023, 158-161

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.