J.G. (Janny) Vlietstra

foto J.G. (Janny) Vlietstra
Foto: Lex Draijer
Source: Parlement.com.

Friese sociaaldemocrate die, na in het jeugd- en cultureel werk en de kinderopvang actief te zijn geweest, bestuurder van Leeuwarden werd. Na negen jaar wethouderschap werd zij in 1995 burgemeester van Winschoten en veertien jaar later gedeputeerde van Drenthe. Kwam na haar vertrek daar in 2011 voor de PvdA in de Eerste Kamer en bleef dat met een onderbreking van twee jaar tot en met 2019. Was enige tijd voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en sprak onder meer over justitie, defensie en huurwetgeving. Tijdens haar Eerste Kamerlidmaatschap waarnemend burgemeester van De Wolden, van Marum, en in 2013-2015 van het Groningse Haren. Sinds 2021 is zij opnieuw waarnemend burgemeester van De Wolden.

PvdA
in de periode 2011-2019: lid Eerste Kamer

1.

First names

Janny Griet (Janny)

2.

Personal data

Place and date of birth
Leeuwarden, 13 April 1948

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

 • burgemeester van Winschoten, from 1 March 1995 until 1 February 2009
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 7 June 2011 until 9 June 2015
 • waarnemend burgemeester van Haren (Gr.), from 1 May 2013 until 1 May 2015
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 12 September 2017 until 11 June 2019
 • waarnemend burgemeester van De Wolden (Dr.), from 1 June 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/6)
 • voorzitter bestuur Sesam Academie, from 1 July 2020
 • voorzitter "It Fryske Gea", from September 2020

Previous (2/43)
 • voorzitter Raad van Toezicht zorginstelling "Vanboeijen", from January 2016 until 1 April 2016
 • voorzitter Raad van Toezicht Sesam Academie, from 2017 until 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • vicevoorzitter vaste commissie voor Economische Zaken (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 5 February 2013 until 9 June 2015
 • voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 20 February 2018 until 11 June 2019

Honorary positions
ambassadeur Noord-Nederlands Orkest, from 1 January 2013

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.