LPF en de Tweede Kamerverkiezingen tussen 2002 en 2006

Source: Parlement.com.

De Lijst Pim Fortuyn i was van 2002 tot 2006 in de Tweede Kamer i vertegenwoordigd. Na de moord op partijleider Fortuyn i werd de partij geteisterd door onderlinge ruzies. Dat leidde in de loop der jaren tot zetelverlies en in 2006 behaalde de partij helemaal geen zetels.

In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond de LPF en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen i tussen 2002-2006. In dit overzicht staat vermeld met welke lijsttrekker, programma en kandidaten de LPF deelnam aan de verkiezingen. Ook de belangrijkste gevolgen van de verkiezingen voor de LPF staan vermeld in de tabel: het aantal behaalde zetels en het gevormde kabinet naar aanleiding van de verkiezingen.

In de databank van de Kiesraad kunt u meer informatie vinden rond de LPF en de Tweede Kamerverkiezingen sinds 2002.

1.

Lijsttrekkers, kandidaten en verkiezingsprogramma's

In onderstaand overzicht is per verkiezingsjaar aangegeven wie de lijsttrekker was, welke kandidaten op de kandidatenlijsten stonden en wat het verkiezingsprogramma voor dat jaar was.

 

Jaar

Lijsttrekker

Kandidaten

Programma (VP)

2006 i

Olaf Stuger i

Lijst 2006 i

Dit is niet het land wat ik voor mijn kinderen wil achterlaten

2003 i

Mat Herben i

Lijst 2003 i

Politiek is passie

2002 i

Pim Fortuyn i

Lijst 2002 i

Zakelijk met een hart

  • (Nog) niet beschikbaar

2.

Verkiezingsuitslag

In onderstaand overzicht is per verkiezingsjaar de verkiezingsuitslag opgenomen.

 

Jaar

Zetels

Percentage

2006 i

0

0,2

2003 i

8

5,7

2002 i

26

17,0

  • (Nog) niet beschikbaar

Voor de ontsluiting van de verkiezingsprogramma's en verkiezingsaffiches is dankbaar gebruik gemaakt van de collecties van Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen.

 

Meer over