27905 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Verschaffen van informatie omtrent maatschappelijk relevante activiteiten

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 6 september 2001 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Koenders (PvdA) i en Rabbae (GL) i.

 

Onderhavig initiatief-wetsvoorstel verplicht ondernemers tot transparantie over de maatschappelijke gevolgen van hun activiteiten en tot het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid. Via een uitbreiding van de verslagleggingsplicht in het jaarverslag verplicht het wetsvoorstel Nederlandse ondernemingen om genoemde verantwoording (rekenschap af te leggen).

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Koenders en Rabbae tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het verschaffen van informatie omtrent maatschappelijk relevante activiteiten

2.

Documenten

(3 stuks)

2 6 september 2001, geleidende brief, nr. 1     KST55229
Geleidende brief
publicatie: 11 september 2001
 
2 6 september 2001, voorstel van wet, nr. 2     KST55230
Voorstel van wet
publicatie: 11 september 2001
 
2 6 september 2001, memorie van toelichting, nr. 3     KST55231
Memorie van toelichting
publicatie: 11 september 2001
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.