Dr. E.J. Beumer

foto Dr. E.J. Beumer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Onze Afgevaardigden
Source: Parlement.com.

Juridische en staatsrechtelijke expert van de ARP-Tweede Kamerfractie tussen 1913 en 1933 die zowel voor mee- als tegenstanders als vraagbaak gold. Aanvankelijk leraar en later administratief rechter. Enige jaren de tweede man van de ARP-fractie. Was scherp in het debat en daardoor gevreesd bij politieke tegenstanders. Na de oorlog nog korte tijd Eerste Kamerlid. Uiterst werkzaam, maar hij verloor zich soms in details. Bekend door zijn wat ongelukkige maidenspeech als Kamerlid over 'schending van de Grondwet' door het woord 'Saluut' in de aanhef van wetten.

ARP
in de periode 1913-1946: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Egbertus Johannes

Place and date of birth
Utrecht, 21 September 1878

Place and date of death
Utrecht, 5 October 1946

2.

Party/Movement

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1913 until 4 June 1917 (voor het kiesdistrict Kampen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 28 June 1917 until 17 September 1918 (voor het kiesdistrict Kampen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1918 until 9 May 1933
 • lid Centrale Raad van Beroep, from 1 July 1928 until 1 April 1933
 • ondervoorzitter Centrale Raad van Beroep, from 1 April 1933 until 1 January 1940
 • voorzitter Centrale Raad van Beroep, from 1 January 1940 until 5 October 1946
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 20 November 1945 until 23 July 1946
 • president Tribunaal, arrondissement Utrecht, from November 1945 until 5 October 1946
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 23 July 1946 until 5 October 1946

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Voorlopige Natuurbeschermingsraad, 1946
 • lid bestuur Stads- en Academisch Ziekenhuis te Utrecht, from July 1946 until 5 October 1946

Derived functions (2/10)
 • voorzitter Commissie van Voorbereiding voor het wetsontwerp wijziging Lager-Onderwijswet 1920 (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 1931 until 1934
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from September 1932 until May 1933

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer bezig met onder meer justitie, binnenlands bestuur, pensioenen, volksgezondheid, arbeid en onderwijs. Sprak ook soms over koloniale zaken en landbouw.

Dissenting voting behaviour (0/10)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Kwam aanvankelijk nogal schoolmeesterachtig over en had erg veel oog voor formaliteiten. Hield zijn maidenspeech op 9 december 1913 over het verschil tussen de bepaling in de Grondwet inzake de aanhef van een wet en de feitelijk bij wetten gebruikte aanhef. In de Grondwet stond dat de aanhef 'Salut' moest zijn en in wetten werd 'Saluut' gebruikt.
 • Tijdens de formatie in de zomer van 1929 trad hij op als waarnemend fractievoorzitter, omdat Heemskerk in het buitenland verbleef en Colijn nog niet formeel tot fractievoorzitter was gekozen
 • Werd in september 1929, 1930, 1931 en 1932 als derde op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet. Werd in 1929 in de vierde stemmingsronde gekozen door H.P. Marchant met 58 tegen 24 stemmen te verslaan.

Campaign trail
 • Versloeg in 1913 in het district Kampen na herstemming J.C. de Gast (ul)
 • Werd in 1917 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen
 • In 1946 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

9.

Publications

Publications
 • P.J. Oud, "Het Jongste Verleden", deel I, 27
 • J.A. de Wilde en C. Smeenk, "Het volk ten baat. De geschiedenis van de Ar Partij", 345
 • Onze Afgevaardigden, 1913

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.