31038 NL - wetsvoorstel
Regulering van bestaand gebruik en enkele andere zaken

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 14 mei 2007 ingediend door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om de Natuurbeschermingswet 1998 beter te laten aansluiten op het Europeesrechtelijke kader, en dat het voorts gewenst is om ten aanzien van bestaand gebruik een bijzondere regeling op te nemen in de Natuurbeschermingswet 1998.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met de regulering van bestaand gebruik en enkele andere zaken

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en tien amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vijf moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(54 stuks)

2 14 mei 2007, koninklijke boodschap, nr. 1     KST107124
Koninklijke boodschap
publicatie: 23 mei 2007
 
2 14 mei 2007, voorstel van wet, nr. 2     KST107125
Voorstel van wet
publicatie: 23 mei 2007
 
2 14 mei 2007, memorie van toelichting, nr. 3     KST107126
Memorie van toelichting
publicatie: 23 mei 2007
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.