Comitologievergadering

Source: Europa Nu.

De comitologie-comités i vergaderen verscheidene malen per jaar, meestal in Brussel, in de gebouwen van de Europese Commissie i.

De directoraten-generaal i van de Europese Commissie verzenden uitnodigingen naar de lidstaten i, met daarin de agenda en de ontwerp-uitvoeringsmaatregelen waarover het comité wordt gevraagd advies uit te brengen. Elke vergadering wordt voorgezeten door een delegatie van de Europese Commissie. Dit zijn meestal de Europese ambtenaren die verantwoordelijk waren voor de formulering van het oorspronkelijke voorstel. De andere deelnemers zijn experts en/of ambtenaren uit de lidstaten.

Na elke vergadering stellen de directoraten-generaal van de Commissie beknopte verslagen op over de vergadering en de resultaten van de stemming.