30387 NL - wetsvoorstel
Invoering van leerrechten in het hoger onderwijs, herziening van de collegegeldsystematiek, invoering van het collegegeldkrediet en invoering van een nieuw aflossingssysteem (financiering in het hoger onderwijs)

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 25 november 2005 ingediend door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rutte i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om een persoonsgebonden recht op door de rijksoverheid bekostigd onderwijs in te voeren met het oog op de kwalitatieve verbetering en vergroting van de doelmatigheid van opleidingen in het hoger onderwijs; dat het daartoe wenselijk is te komen tot invoering van leerrechten in het hoger onderwijs en de herziening van de collegegeldsystematiek; dat het voorts wenselijk is in het hoger onderwijs een collegegeldkrediet en een nieuw aflossingssysteem in het stelsel van studiefinanciering in te voeren; dat in verband daarmee wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en van de Wet studiefinanciering 2000 noodzakelijk is.

1.

Volledige titel

Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder meer invoering van leerrechten in het hoger onderwijs, herziening van de collegegeldsystematiek, invoering van het collegegeldkrediet en invoering van een nieuw aflossingssysteem (financiering in het hoger onderwijs)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging, een nota van verbetering en 35 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 13 moties ingediend.

4.

Documenten

(95 stuks)

2 25 november 2005, koninklijke boodschap, nr. 1     KST92169
Koninklijke boodschap
publicatie: 6 december 2005
 
2 25 november 2005, voorstel van wet, nr. 2     KST92170
Voorstel van wet
publicatie: 6 december 2005
 
2 25 november 2005, memorie van toelichting, nr. 3     KST92171
Memorie van toelichting
publicatie: 6 december 2005
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.