28284 NL - wetsvoorstel
Wijziging Wet op bijzondere medische verrichtingen betreffende invoering verbod op xenotransplantatie

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 28 maart 2002 ingediend door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Borst-Eilers i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is dat medische verrichtingen met toepassing van xenotransplantatie worden verboden, voor zover onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van mensen niet redelijkerwijs zijn uitgesloten.

1.

Volledige titel

Wijziging Wet op bijzondere medische verrichtingen betreffende invoering verbod op xenotransplantatie

2.

Documenten

2 28 maart 2002, memorie van toelichting, nr. 3     KST60699
Memorie van toelichting
publicatie: 9 april 2002
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.