26009 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel regels inzake het combineren van arbeid en zorg

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 23 april 1998 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Bijleveld-Schouten (CDA) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om regels te stellen teneinde de mogelijkheden voor het combineren van zorgtaken en arbeid te vergroten.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Bijleveld-Schouten houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met het stellen van regels inzake het combineren van arbeid en zorg

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een nota van wijziging en een nota van verbetering ingediend.

3.

Documenten

(8 stuks)

2 23 april 1998, geleidende brief, nr. 1     KST29377
Geleidende brief bij initiatief-wetsvoorstel over regelingen voor het combineren van arbeid en zorg
publicatie: 29 april 1998
 
2 23 april 1998, voorstel van wet, nr. 2     KST29378
Voorstel van wet
publicatie: 29 april 1998
 
2 23 april 1998, memorie van toelichting, nr. 3     KST29379
Memorie van toelichting
publicatie: 29 april 1998
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.