25053 NL - wetsvoorstel
Wet inkomensvoorziening kunstenaars

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 12 oktober 1996 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Melkert i, en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Nuis i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is regels te stellen betreffende een afzonderlijke inkomensvoorziening voor kunstenaars, die niet over voldoende middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien.

1.

Volledige titel

Een afzonderlijke inkomensvoorziening voor kunstenaars (Wet inkomensvoorziening kunstenaars)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en negen amendementen ingediend.

3.

Documenten

2 12 oktober 1996, memorie van toelichting, nr. 3     KST17030
Memorie van toelichting
publicatie: 18 oktober 1996
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.