27224 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel-Bussemaker/Van Dijke - Verruiming van zeggenschap van werknemers over arbeidstijden

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 4 juli 2000 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Bussemaker (PvdA) i en Van Dijke (RPF) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Arbeidstijdenwet en het Burgerlijk Wetboek te wijzigen in verband met de zeggenschap van werknemers bij de vaststelling van hun arbeidstijden en de rechtsbescherming van hen die het, om wat voor reden ook, bezwaarlijk achten op zondag niet noodzakelijke betaalde arbeid te verrichten.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Bussemaker en Van Dijke tot wijziging van de Arbeidstijdenwet en het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van zeggenschap van werknemers over arbeidstijden

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging, een nota van verbetering en zes amendementen ingediend.

3.

Documenten

(32 stuks)

2 4 juli 2000, geleidende brief, nr. 1     KST47111
Geleidende brief bij de aanbieding van het wetsvoorstel
publicatie: 12 juli 2000
 
2 4 juli 2000, voorstel van wet, nr. 2     KST47112
Voorstel van wet
publicatie: 11 juli 2000
 
2 4 juli 2000, memorie van toelichting, nr. 3     KST47113
Memorie van toelichting
publicatie: 11 juli 2000
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.