27000 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de Wet inburgering nieuwkomers houdende regels tot aanwijzing van bijzondere categorieën vreemdelingen ten behoeve van inburgering

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 5 februari 2000 ingediend door de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, Van Boxtel i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is regels te stellen tot aanwijzing van bijzondere categorieën vreemdelingen ten behoeve van inburgering.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet inburgering nieuwkomers houdende regels tot aanwijzing van bijzondere categorieën vreemdelingen ten behoeve van inburgering

2.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

3.

Documenten

2 5 februari 2000, memorie van toelichting, nr. 3     KST43746
Memorie van toelichting
publicatie: 15 februari 2000
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.