Crisisberaad na motie van afkeuring tegen minister Verdonk

Wednesday, December 13 2006, 8:10

Het kabinet komt in de loop van de dag bijeen om zich te beraden over een vannacht door de Tweede Kamer aangenomen motie van afkeuring tegen minister Verdonk. De minister weigerde een eerder door de PvdA'er Dijsselbloem i ingediende (en aangenomen) motie uit te voeren, waarin om een voorlopige stop van de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers werd gevraagd. Dit in afwachting van een besluit over een generaal pardon.

De motie van afkeuring werd met steun van PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, D66 en Partij van de Dieren aangenomen; de zelfde meerderheid waarmee de motie over de uitzettingsstop was aangenomen. Vooral de melding van de minister dat zij niet bereid was de uitzettingen nog 24 uur op te schorten (tot na een nader kabinetsbesluit) zette veel kwaad bloed. Ook de ChristenUnie, die aarzelde over steun aan een motie van afkeuring, ondertekende deze nu en steunde haar.

Minister-president Balkenende waarschuwde de Kamer voor een staatkundige patstelling. Het kabinet steunt namelijk de lijn van minister Verdonk. VVD-fractievoorzitter Rutte liet bovendien weten dat het aftreden van minister Verdonk tot het aftreden van alle VVD-ministers zal leiden. Er zou dan een rompkabinet van alleen CDA'ers overblijven.

Het probleem dat er nu ligt, is dat het zittende kabinet zich niet in staat acht de wens van een kamermeerderheid uit te voeren. Er is echter ook nog geen zicht op een nieuw kabinet, dat bereid is dat wel te doen.

bron: PDC

 

verwant nieuws

meer informatie