Kamer van Koophandel (KvK)

KVK logo

De Kamer van Koophandel (KvK) is een uitvoeringsorganisatie voor ondernemers in Nederland.

De KvK is in deze hoedanigheid met name verantwoordelijk voor het registreren, informeren en adviseren van ondernemers. Door middel van kennis en expertise ondersteunt de KvK Nederlandse ondernemers richting grotere productiviteit, innovatievermogen en concurrentiekracht. De KvK voert deze taken als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).