European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI)

Het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI) voerde de financiële taken van het Europees Nabuurschapsbeleid (ENB) uit. In dat kader financierde het instrument projecten die goed bestuur, economische ontwikkeling en sociale hervormingen in de buurlanden van de Europese Unie ten bate komen. Daarnaast verleende het ENPI technische bijstand en administratieve ondersteuning.

Het instrument werd gedeeltelijk gefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling i (EFRO), maar beschikte ook over een eigen budget.

Het ENPI werd in 2007 opgericht, als onderdeel van de hervormingen van ondersteuningsinstrumenten van de Unie. Het verving bestaande regionale programma's en moest daarmee de toekenningsprocedure van subsidies eenvoudiger maken. Het instrument werd per 2014 vervangen door het nieuwe Europees Nabuurschapsinstrument i (ENI).

1.

Meer informatie