L.Th. (Lea) Bouwmeester

foto L.Th. (Lea) Bouwmeester
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Foto: Lex Draijer
Source: Parlement.com.

In Flevoland woonachtige PvdA-politica, die tijdens haar ruim tienjarige Kamerlidmaatschap over uiteenlopende zaken op het gebied van de zorg sprak. Dat betrof zowel het zorgstelsel en de financiering daarvan, als toezicht en kwaliteit en de geestelijke gezondheidszorg. Zette zich in voor het terugdringen van (overmatig) alcoholgebruik door jongeren. Haar lidmaatschap werd twee keer onderbroken vanwege bevalling en zwangerschap. Voor zij Kamerlid werd, was zij sociaal raadsvrouw in Amsterdam en Amersfoort en lid van de gemeenteraad in Almere. Werd na haar Kamerlidmaatschap directeur van de Nederlandse Diabetes Federatie. Tegenwoordig actief als adviseur op het gebied van zorg en innovatie.

PvdA
in de periode 2006-2017: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Lea Theodora (Lea)

Place and date of birth
Hoogeveen, 3 October 1979

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1998

3.

Main functions and occupations

 • medewerker sociaal beheer, woningcorporatie te Amsterdam, from April 2006 until 30 November 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 2006 until 14 May 2013
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 September 2013 until 1 March 2016
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 2016 until 23 March 2017
 • senior adviseur ECP Platform voor de InformatieSamenleving, from June 2017
 • directeur NDF (Nederlandse Diabetes Federatie), from 1 July 2017 until 1 October 2018
 • boundary spanner (bruggenbouwer), BeBright Consultancy, from September 2021

temporary replacement MP
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet tussen 14 mei en 3 september 2013 tijdelijk als Tweede Kamerlid vervangen door Roelof van Laar
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet tussen 1 maart en 10 juni 2016 tijdelijk als Tweede Kamerlid vervangen door Harm Brouwer

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/6)
 • voorzitter adviescommissie SET ZonMW, from May 2019
 • voorzitter Raad van Commissarissen De Ondernemende Huisarts, from June 2019

Previous (2/5)
 • voorzitter Nederlands Congres voor Volksgezondheid, from March 2017 until September 2017
 • lid Strategische Adviesraad TNO, onderdeel Gezond Leven, from October 2018 until January 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/5)
 • Diende in 2012 samen met Joël Voordewind (ChristenUnie), Kees van der Staaij (SGP) en Sabine Uitslag (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in over verhoging van de leeftijdsgrenzen in de Drank- en Horecawet en over verankering van preventie en handhaving. (33.341)
 • Bracht in 2015 samen met Astrid Oosenbrug een iniatiefnota uit over lobbyen ('Lobby in daglicht: luisteren en laten zien') (34.376)
 • Diende in 2016 samen met Renske Leijten (SP) en Hanke Bruins Slot (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in over een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars (34.522)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
 • Werd op haar 17e lid van de Jonge Socialisten. Richtte met anderen de JS Flevoland op.

9.

Publications

Publications
 • 'Leuk om langs de rand te scheren', NRC Handelsblad (rubriek 'Jong op het Binnenhof'), 29 december 2008
 • "Profiel: 'Ik kan niet tegen onrecht'", partijblad Rood, april 2011
 

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.