Drs. A.H. (Attje) Kuiken

foto Drs. A.H. (Attje) Kuiken
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Flickr / Partij van de Arbeid
Source: Parlement.com.

Attje Kuiken (1977) was van 30 november 2006 tot 6 december 2023 lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA i. Zij was van 22 april 2022 tot 27 oktober 2023 fractievoorzitter. Eerder was zij dat van 12 december 2016 tot 16 maart 2017. Mevrouw Kuiken was beleidsmedewerker Integraal Veiligheidsbeleid bij het ministerie van BZK. Zij was woordvoerder asiel en migratie en verkeer. Voorts was zij voorzitter van de tijdelijke commissie onderzoek onderhoud en innovatie spoor. Later in haar Kamerlidmaatschap hield mevrouw Kuiken zich bezig met onder meer zorg en algemene zaken en Koninkrijksrelaties. Zij was in 2022 voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken.

PvdA, GL-PvdA
in de periode 2006-2023: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Personal data

Surnames
Attje Harma (Attje)

Place and date of birth
Groningen, 27 October 1977

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 2002

National political party
lid fractie-GroenLinks-PvdA (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 27 October 2023 until 6 December 2023

3.

Main functions and occupations

 • junior beleidsmedewerker, directie Rampenbeheersing en Brand, directoraat-generaal Veiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, from 2001 until 2002
 • projectmedewerker Risicobeleid, directie Rampenbeheersing en Brand, directoraat-generaal Veiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, from 2002 until 2004
 • beleidsmedewerker Integraal Veiligheidsbeleid, directie Strategie, directoraat-generaal Veiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, from 2004 until January 2006
 • hoofd stafbureau, directie Strategie, directoraat-generaal Veiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, from January 2006 until November 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 2006 until 19 January 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 May 2010 until 6 December 2023
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 12 December 2016 until 15 March 2017
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 22 April 2022 until 27 October 2023

temporary replacement MP
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet tussen 19 januari en 11 mei 2010 als Tweede Kamerlid tijdelijk vervangen door Saskia Laaper

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • lid Adviesraad Leergang persoonlijk leiderschap in het publieke domein van MW&V en trainer in deze leergang, from 1 June 2018 (beiden 1x per jaar)

Previous (2/6)
 • lid Taskforce woningoverlast, from 9 March 2011
 • lid Raad van Toezicht Stichting huisartsenposten West-Brabant, from 1 February 2016 until 2 December 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/9)
 • voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 8 February 2022 until 28 September 2022
 • rapporteur Jeugdzorg (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 2022 until 6 December 2023 (samen met Daan de Neef, VVD en Lisa Westerveld, GroenLinks)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/16)
 • Nam in 2021 de verdediging over van een door Lilianne Ploumen ingediend initiatiefwetsvoorstel over het registreren van transacties in de zorg (Wet transparantieregister zorg) (35.410)
 • Werd in 2022 medeverdediger van een door D66 ingediend initiatiefwetsvoorstel over het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor zwangerschapsafbreking. Het wetsvoorstel is aangenomen. (35.737)
 • Nam in 2024 de medeverdediging van Ahmed Marcouch over van een door D66 en PvdA ingediend initiatiefwetsvoorstel over het laten vervallen van de afstandsverplichting bij dubbele nationaliteit (34.632)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 2014 bij de verkiezing van een nieuwe fractiesecretaris verslagen door Khadija Arib
 • In 2022 werd een door haar ingediende motie van wantrouwen tegen minister De Jonge verworpen. De minister werd verweten de Tweede Kamer onjuist te hebben geïnformeeerd over zijn betrokkenheid als minister van VWS bij de zgn. mondkapjesdeal in 2020. De motie kreeg steun van PvdA, GroenLinks, SP, PVV, PvdD, FVD, DENK, Volt, BBB, Groep-Van Haga, Eppink (JA21) en lid-Omtzigt.

Private life
 • Werd opgevoed door haar moeder; haar vader verliet haar moeder toen zij zwanger was
 • Groeide op in Hoogezand-Sappemeer

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.