Amendementen (AMRC)

Source: Europa Nu.

De leden van het Europees Parlement i kunnen wijzigingsvoorstellen (amendementen) indienen op bijvoorbeeld een voorstel van de Europese Commissie i. Amendementen kunnen worden ingediend tijdens de commissievergaderingen en de plenaire vergaderingen i.

Amendementen in vakcommissies

Individuele leden van een parlementaire commissie i kunnen amendementen indienen op een ontwerpverslag i. Over deze amendementen wordt tijdens de behandeling van het ontwerpverslag in de betreffende commissievergadering beraadslaagd en gestemd. Amendementen worden aangenomen met een meerderheid van stemmen.

Wanneer de amendementen zouden leiden tot aanzienlijke aanpassingen in het ontwerpverslag kan de commissie de rapporteur i die het voorstel heeft opgesteld vragen een nieuw ontwerpverslag in te dienen.

Amendementen bij plenaire behandeling

Amendementen kunnen worden ingediend door de parlementaire commissie i die het voorstel in behandeling heeft, een fractie of minimaal 40 leden. Amendementen worden aangenomen met een meerderheid van stemmen.

1.

Meer informatie