Europees Recht - EU monitor

EU monitor
Thursday, July 16, 2020
calendar

Europees Recht

Source: Europa Nu.

Het Europese recht omvat het recht van de Europese Unie i (EU-recht) en het recht van de Europese Gemeenschappen i (EG-recht of gemeenschapsrecht). Het wordt gevormd door de EU- en EG-verdragen (het primaire gemeenschapsrecht), door daarvan afgeleid recht, zoals verordeningen i en richtlijnen i (het secundaire gemeenschapsrecht), door internationale overeenkomsten en door het ongeschreven recht dat wordt toegelicht door uitspraken van het Europese Hof van justitie (de zogenaamde jurisprudentie).

  • Internationale overeenkomsten

    International agreements are legally binding agreements between the European Union and third countries or international intergouvernmental organisations.

    Dit onderdeel van het Europese recht bestaat uit de zogenaamde algemene rechtsbeginselen. Dat zijn basisopvattingen over recht en rechtvaardigheid. Net als iedere andere rechtsorde kan ook de Europese Unie i niet uitsluitend uit geschreven normen bestaan. Voor de oplossing van bepaalde problemen zijn ongeschreven rechtsregels noodzakelijk.


1.

Toegang tot regelgeving

2.

Kwaliteit teksten regelgeving

Sinds de Europese Raad van Edinburgh (1992) is erkend dat het nodig is om betere wetteksten te hebben, dat wil zeggen, teksten die duidelijker, eenvoudiger en wetgevingstechnisch verantwoord zijn.

3.

Meer informatie