Vestigingsplaatsen Europees Parlement

Source: Europa Nu.
Straatsburg centrum
Bron: Fotograaf: Sophie Semenowicz / PDC

De vestigingen van het Europees Parlement i (EP) zijn verspreid over het Franse Straatsburg, het Belgische Brussel en Luxemburg. Het feit dat het EP drie vestigingsplaatsen heeft betekent dat er maandelijks zo'n 3000 mensen (en papieren) heen en weer moeten reizen tussen de drie steden, met alle kosten van dien.

Volgens veel mensen zou Brussel de meest logische vestigingsplaats van het Europees Parlement zijn omdat ook de Europese Commissie i daar zetelt en de Raad van ministers i en de Europese Raad i in deze stad bijeenkomen. Het verlaten van Straatsburg en Luxemburg als vestigingsplaatsen van het EP is echter onwaarschijnlijk aangezien de Franse en Luxemburgse regering hiermee zouden moeten instemmen.

1.

Straatsburg

Het Verdrag van Amsterdam i (1997) bepaalt dat er jaarlijks twaalf plenaire zittingsweken in Straatsburg zijn. De keuze voor Straatsburg als vestigingsplaats is vooral gemaakt vanwege symbolische redenen waarbij de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol speelt. Straatsburg ligt namelijk in het Franse gebied Elzas vlakbij de Duitse grens dat in het verleden beurtelings Duits en Frans grondgebied is geweest.

Tijdens de Top van Edinburgh in 1992 is besloten dat Straatsburg de officiële zetel van het EP is. In een protocol bij het Verdrag van Amsterdam is dit zelfs officieel vastgelegd. Er is dus een verdragswijziging nodig om Straatsburg als vestigingsplaats te verlaten.

Adresgegevens

Allée du Printemps

B.P. 1024/F

F-67070 Strasbourg Cedex

Telefoon: +(33)(0)388174001

Fax: +33(0)3 88 1 74860

2.

Brussel

Het EP werkt drie weken per maand in Brussel: twee weken in parlementaire commissies en één week voor fractieoverleg. Jaarlijks vinden in Brussel verder nog ongeveer zes plenaire 'minizittingen' plaats. Dit gebeurt van woensdag 15.00 uur tot donderdag 13.00 uur, halverwege twee plenaire vergaderweken in Straatsburg.

Voor Brussel als vestigingsplaats van onder andere het EP is gekozen vanwege de ligging en aanwezige ruimte. Brussel wordt in het algemeen beschouwd als de onofficiële hoofdstad van Europa.

Adresgegevens

Wiertzstraat 60

B-1047 Brussel

Telefoon: +(32-2)2842111

Fax: +(32-2)2846974/+(32-2)2306933

3.

Luxemburg

In Luxemburg is het Secretariaat-Generaal van het EP gevestigd. Naast de EP vestiging biedt Luxemburg ook onderdak aan het Europese Hof van Justitie i en de Europese Rekenkamer i.

Adresgegevens

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Telefoon: +(352) 43 00-1

Fax: +352 / 4300 24842

4.

Europees Parlement Liaisonbureau in Nederland

Het Europees Parlement heeft in alle EU-lidstaten één of meer bureaus. In Nederland is dit gevestigd in Den Haag.