Tweede Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat (VW)

Deze Tweede Kamercommissie i besprak het beleid inzake verkeer en waterstaat. Dit betrof onder andere het vervoersbeleid, verkeersveiligheid en het openbaar vervoer. Daaronder vielen ook het beleid ten aanzien van planning en financiering van infrastructuur (wegen, spoor- en waterwegen). De commissie behandelde voorts voorstellen met betrekking tot de scheepvaart, de telecommunicatie, de waterkeringen en de luchtvaart.

De commissie werd in 1953 ingesteld en is in 2010 opgeheven.

 

Meer over

1.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2010-06-08 32404 - Programma hoogfrequent spoorvervoer  
2009-06-19 31986 - Waterschapsbestel  
2009-04-17 31936 - Luchtvaartbeleid  

2.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2010-11-24 32289 - Implementatie van enkele spoorwegrichtlijnen i groen vinkje
2010-09-27 32519 - Implementatie van richtlijn 2009/12/EG inzake luchthavengelden i groen vinkje
2010-09-20 32488 - Hernieuwde invoering van koppelingen tussen de onteigeningsprocedure en planologische procedures i groen vinkje

3.

Dossiers (begrotingen)

2010-09-21 32500 A - Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2011 groen vinkje
2010-06-03 32395 XII - Wijziging begroting Verkeer en Waterstaat 2010 (Voorjaarsnota) groen vinkje
2010-06-03 32395 A - Wijziging begroting Infrastructuurfonds 2010 (Voorjaarsnota) groen vinkje

4.

Dossiers (overige)

2009-07-02 32006 - Wijziging van een achttal scheepvaartreglementen en andere scheepvaartbesluiten  
2009-06-19 31987 - Evaluatie spoorwetgeving  
2009-04-16 31919 - Aansturing van ProRail door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat