Mondelinge vragen (Europees Parlement) (QO)

Source: Europa Nu.

Een commissie i, een fractie i of ten minste veertig leden van het Europees Parlement kunnen de Raad van Ministers i, de Europese Commissie i of de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlands en Veiligheidsbeleid i mondelinge vragen stellen (art. 128 van het Reglement). De Conferentie van voorzitters i beslist over de inschrijving van deze vragen op de agenda (art. 149 van het Reglement).

De vragen aan de Raad moeten ten minste drie weken vóór de vergadering waarvoor zij zijn bestemd, worden ingediend. De vragen aan de Commissie of de Hoge Vertegenwoordiger moeten ten minste één week vóór de vergadering waarvoor zij zijn bestemd, worden ingediend.