Debatverzoek

Source: Europa Nu.

Een commissie i uit het Europees Parlement, een interparlementaire delegatie, een fractie i of minstens zevenendertig leden, kunnen de Voorzitter i van het parlement vragen een debat te houden over dringende gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (art. 115 van het Reglement i).

De Conferentie van voorzitters i stelt een lijst van ten hoogste drie onderwerpen op, die op de agenda van het eerstvolgende debat over dringende gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat worden ingeschreven..

Ieder lid kan in het debat een ontwerpresolutie i indienen over de besproken onderwerpen. Aan het einde van het debat wordt onmiddellijk gestemd. Stemverklaringen i zijn niet toegestaan.