Over deze site

Source: Europa Nu.

Deze site wil de burgers en professionals in staat stellen zelf een oordeel te vormen over hoe de Europese Unie i invloed heeft op ons leven, en hoe Nederland meebeslist in Europa. De redactie is onafhankelijk van de Europese Unie en haar instellingen.

Europa Nu wil de voors én tegens van de Europese initiatieven laten zien om zo de burgers zicht te geven op de dilemma's waar Europa voor wordt gesteld. De site beperkt zich daarbij niet tot de visies van de Europese Unie zelf of de Nederlandse regering.

De site geeft antwoord op vragen als:

  • hoe zit de Europese Unie in elkaar?
  • wat kan de EU voor de Nederlandse burger betekenen?
  • wat is de beste taakverdeling tussen 'Brussel' en de lidstaten?
  • welke mogelijkheden hebben Nederlandse politici, belangenorganisaties en burgers om de Europese besluitvorming te beïnvloeden?

1.

Initiatiefnemer en partners

Deze site is een initiatief van de stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut.

PDC houdt zich al meer dan dertig jaar onafhankelijk bezig met het beter hanteerbaar maken van de informatievloed in onze samenleving. De kosten van Europa Nu komen voor eigen rekening van PDC, dat deze site mede onderhoudt in het kader van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

2.

Redactie

Deze website wordt dagelijks up-to-date gehouden door het centrale redactieteam van PDC. De redactionele eindverantwoordelijkheid berust bij de eindredacteuren:

  • prof.dr. Bert van den Braak
  • Fauke Deceuninck MA

Contactinformatie

PDC, redactie Europa Nu

Lange Voorhout 86 (unit 32)

2514 EJ Den Haag

tel. (070) 3560238

e-mail: ed201@pdc.nl

3.

Uw suggesties

De redactie doet haar best een goed product te maken en correcte informatie te verstrekken. Toch kan het zijn dat u iets tegenkomt dat niet klopt, of dat u informatie mist. Uw suggesties om deze site te verbeteren zijn dan ook van harte welkom. Het snelst reageert u via de contact-optie i. Daar ziet u ook waar u terecht kunt met inhoudelijke vragen of standpunten.

4.

Beperking redactionele verantwoordelijkheid

De redactie is slechts beperkt verantwoordelijk voor nieuws en agenda-informatie: deze wordt vooral betrokken van externe bronnen, bijvoorbeeld het ANP, de Europese Commissie en het Europees Parlement. Daarbij maakt de redactie gebruik van de originele tekst. De redactie is wel verantwoordelijk voor de selectie van deze artikelen en de daarin eventueel gelegde links.

De teksten van beleidsonderwerpen, hot issues, begrippen, organisaties, analyses, diverse nieuwsberichten, e.d. zijn wel geschreven door (of onder verantwoordelijkheid van) de redactie.

5.

Meer informatie over deze site