Artikel 32: Optreden op grondgebied andere lidstaten

31
Artikel 32
33

De Raad bepaalt onder welke voorwaarden en met welke beperkingen de in de artikelen 30 i en 31 i bedoelde bevoegde autoriteiten op het grondgebied van een andere lidstaat mogen optreden in overleg met en met instemming van de autoriteiten van die staat.