Dr. Th.E.E. (Theo) van Schaik

foto Dr. Th.E.E. (Theo) van Schaik
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Justitie-woordvoerder in de KVP-Tweede Kamerfractie. Was voor hij in februari 1967 in de Kamer kwam advocaat en juridisch adviseur van de katholieke vakbond. Stemde tijdens het kabinet-De Jong i op sociaal gebied enkele malen met de oppositie mee, maar was op ethisch gebied tamelijk behoudend. Bracht in 1974 met de VVD'er Geurtsen i een initiatiefwet over de legalisering van casino's tot stand en diende in 1975 samen met Hannie van Leeuwen i (ARP) een initiatiefwetsvoorstel over abortus (met als uitgangspunt: 'nee, tenzij') in. Was vele jaren actief bij het amateurtoneel. Na zijn Kamerlidmaatschap bijna elf jaar lid van de Raad van State.

KVP
in de periode 1967-1987: lid Tweede Kamer, lid Raad van State

1.

Personal data

Surnames
Theodorus Edgar Emiel (Theo)

Place and date of birth
Maarssen, 10 December 1917

Place and date of death
Amsterdam, 16 February 1987

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • PvdA (Partij van de Arbeid), 1946
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 1951 until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • waarnemend griffier te Utrecht
 • lid gemeenteraad van Maarssen, from 6 January 1954 until February 1967
 • wethouder van Maarssen, from 1957 until February 1967 (later tevens locoburgemeester)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 February 1967 until 1 June 1976
 • lid Raad van State, from 1 June 1976 until 16 February 1987 (benoemd bij K.B. van 21 mei 1976)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Koninkrijkscommissie inzake de staatkundige verhoudingen tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, from 12 January 1972
 • voorzitter bestuur Stichting Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg, from 1980 until 16 February 1987

Derived functions (2/4)
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel wijziging bepalingen inzake beëindiging van het arbeidscontract (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 30 October 1975 until 1 June 1976
 • voorzitter afdeling Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/5)
 • Diende in 1971 samen met Aart Geurtsen (VVD) een initiatiefwetsvoorstel in inzake het toestaan van casino's. Dit voorstel werd in 1974 wet. Door de wijziging van de Wet op de kansspelen wordt exploitatie van casino's mogelijk door een Nationale stichting. Een Raad voor de Casinospelen houdt toezicht. Winsten van casino's vloeien in de algemene middelen van de staat en over een deel van de spelwinst wordt belasting geheven. (11.549)
 • Diende in 1975 samen met Hannie van Leeuwen (ARP) een initiatiefwetsvoorstel in inzake de afbreking van zwangerschap. Het door Til Gardeniers-Berendsen als ondertekenaar overgenomen voorstel werd in 1976 na aanvaarding van het initiatiefvoorstel van PvdA en VVD ingetrokken. (13.253)
 • Was in 1975 woordvoerder van zijn fractie in het debat over het ontslag van staatssecretaris Glastra van Loon

Dissenting voting behaviour (0/10)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Pleitte in 1969 bij de behandeling van de begroting voor Justitie voor vrijlating van de drie oorlogsmisdadigers in Breda
 • In februari 1970 medeondertekenaar (met onder anderen Albeda, De Gaay Fortman, Van Agt, Mommersteeg en Steenkamp) van een open brief aan de partijbesturen van KVP, ARP en CHU om te komen tot een vooruitstrevende christendemocratische partij
 • In het debat over de Drie van Breda op 29 februari 1972 was niet hij maar Wiel Bremen de KVP-woordvoerder. Vanwege bedreigingen aan zijn adres leek het de KVP beter om vrijgezel Bremen het woord te laten voeren.

Private life
 • Promoveerde bij prof. Pompe

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • M. van Schaik, "Th.E.E. van Schaik, 1917-1987", in: Utrechtse biografieën, De Vechtstreek (1997)
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.