H.G. Winkelman

foto H.G. Winkelman
Source: Parlement.com.

Generaal, die begin 1940 opperbevelhebber werd en dat ook was tijdens de Duitse inval in de meidagen. Voor hij bevelhebber werd tot 1934 officier bij de Generale Staf en daarna werkzaam bij Philips als militair adviseur. Bij zijn verdedigingsplan lag de nadruk op verdediging van de Vesting Holland, met de Grebbelinie als voorpost. Aan hem werd op 13 mei het regeringsgezag opgedragen na het uitwijken van de regering. Tekende op 15 mei de capitulatie. Trad zowel tijdens de Duitse aanval als in het begin van de bezetting vastberaden en evenwichtig op. Protesteerde tegen Duitse maatregelen en tegen de Duitse lezing over de reden voor de aanval op Nederland. Werd daarop als krijgsgevangene naar Duitsland gevoerd. Overleed zeven jaar na de bevrijding.

in de periode 1940: belast met het regeringsgezag

1.

First names

Henri Gerard

2.

Personal data

Place and date of birth
Maastricht, 17 August 1876

Place and date of death
Soesterberg (gem. Soest), 17 December 1952

3.

Party/Movement

Party/Parties
Nationale Groep/Nationale Partij, from 1950

4.

Main functions and occupations

Main functions and occupations (2/12)
  • eervol ontslag uit militaire dienst, 1 October 1945
  • militair raadsheer, Bijzondere Raad van Cassatie, from 24 August 1946 until 1 September 1946

Internment
krijgsgevangene in Duitsland, from 2 July 1940 until 12 May 1945

Military rank (officer) (2/9)
  • luitenant-generaal, from 1 May 1934 until 6 February 1940 (in buitengewone dienst)
  • generaal, from 6 February 1940

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

adviseur N.V. Philips' Gloeilampenfabriek inzake evacuatie en luchtverdediging, from 1938

Honorary positions
erevoorzitter Comité voor de toekenning van het Mobilisatie-Oorlogskruis, from 1949

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
  • Betuigde op 29 juni 1940 (de verjaardag van prins Bernhard, Anjerdag) openlijk zijn aanhankelijkheid aan het koningshuis door een felicitatieregister te tekenen
  • In de nacht van 1 op 2 juli 1940 werd hij, nog voor de weigering tot het geven van een erewoord dat tot gevolg had, gearresteerd en als krijgsgevangene naar Duitsland gevoerd. Hij behoorde overigens tot de minderheid van de officieren die weigerden hun erewoord over het afzien van verdere strijd tegen Duitsland te geven.
  • Was in april 1948 met acht anderen medeondertekenaar van een door Gerbrandy bij de Tweede Kamer ingediend adres, waarin werd gevraagd de procureur-generaal bij de Hoge Raad opdracht te geven vervolging in te stellen tegen alle ministers sinds november 1945 die vanwege het Indonesische beleid de Grondwet en andere wetten zouden hebben geschonden. Het verzoek werd afgewezen.

Private life
  • Zijn vader was belastinginspecteur (inspecteur domeinen)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.