Dr. A.M. (André) Donner

foto Dr. A.M. (André) Donner
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Vooraanstaand staatsrechtgeleerde uit een bekend gereformeerd geslacht van juristen. Hoogleraar aan de Vrije Universiteit en daarna rechter in het Europese Hof van Justitie. Leidde met Cals i in de jaren zestig een grondwetscommissie i en onderzocht in 1976 samen met Peschar i en Holtrop i de Lockheedaffaire. Bewerkte het door Van der Pot geschreven gezaghebbende leerboek over staatsrecht. Zijn vader en zoon waren minister.

in de periode 1958-1979: rechter Europees Hof van Justitie

1.

Personal data

Surnames
Andreas Matthias (André)

Place and date of birth
Rotterdam, 15 January 1918

Place and date of death
Amersfoort, 24 August 1992

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • medewerker Bureau "Schoolraad voor Scholen met de Bijbel", from 1941 until April 1942
 • directeur Adviesbureau voor Onderwijsrecht, from April 1942 until May 1945 (ondersteuning van het Schoolverzet)
 • hoogleraar algemene staatsleer, staats- en administratief recht, Vrije Universiteit te Amsterdam, from 1 September 1945 until 1 October 1958
 • rechter Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg, from 1 October 1958 until 29 March 1979 (geïnstalleerd 7 oktober)
 • hoogleraar staatsrecht, Rijksuniversiteit Groningen, from 1 January 1979 until 1984 (ambtsaanvaarding 10 april 1979)
 • lid Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg, from 1984 until 1987

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Commissie wettelijke regeling stakingsrecht voor overheidspersoneel (Commissie-Toxopeus), from September 1979 until 1 May 1980
 • voorzitter KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen), from 1981 until 1984

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

Non-acceptance of political functions (3/4)
 • minister van Overzeese Rijksdelen, October 1956 (tijdens informatie-Burger)
 • minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, July 1963
 • minister van Justitie, July 1971

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
 • Willem Breedveld, "A.M. Donner 1918-1992", Trouw, 28 augustus 1992
 • Frits Groeneveld, "A.M. Donner 1918-1992; Grootmeester in het staatsrecht", NRC Handelsblad, 28 augustus 1992
 • J. van der Hoeven, "Levensbericht van Andreas Matthias Donner", in "Levensberichten en herdenkingen" (1993), 15-20

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.