Dr. A.M. (André) Donner

foto Dr. A.M. (André) Donner
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Vooraanstaand staatsrechtgeleerde uit een bekend gereformeerd geslacht van juristen. Hoogleraar aan de Vrije Universiteit en daarna rechter in het Europese Hof van Justitie. Leidde met Cals in de jaren zestig een grondwetscommissie en onderzocht in 1976 samen met Peschar en Holtrop de Lockheedaffaire. Bewerkte het door Van der Pot geschreven gezaghebbende leerboek over staatsrecht. Zijn vader en zoon waren minister.

in de periode 1958-1979: rechter Europees Hof van Justitie

1.

First names

Andreas Matthias (André)

2.

Personal data

Place and date of birth
Rotterdam, 15 January 1918

Place and date of death
Amersfoort, 24 August 1992

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

4.

Main functions and occupations

 • hoogleraar algemene staatsleer, staats- en administratief recht, Vrije Universiteit te Amsterdam, from 1 September 1945 until 1 October 1958
 • rechter Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg, from 1 October 1958 until 29 March 1979 (geïnstalleerd 7 oktober)
 • hoogleraar staatsrecht, Rijksuniversiteit Groningen, from 1 January 1979 until 1984 (ambtsaanvaarding 10 april 1979)
 • lid Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg, from 1984 until 1987

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Commissie wettelijke regeling stakingsrecht voor overheidspersoneel (Commissie-Toxopeus), from September 1979 until 1 May 1980
 • voorzitter KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen), from 1981 until 1984

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

Non-acceptance of political functions (3/4)
 • minister van Overzeese Rijksdelen, October 1956 (tijdens informatie-Burger)
 • minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, July 1963
 • minister van Justitie, July 1971

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.