Drs. H. (Harry) Peschar

foto Drs. H. (Harry) Peschar
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Financiële woordvoerder van de PvdA-Tweede Kamerfractie in de periode 1956-1968, met veel gezag bij andere partijen in het parlement. Was afkomstig uit de staf van het wetenschappelijke bureau van zijn partij. Vormde in de jaren zestig met Van Lier i het bekwame secretarisduo van de PvdA-fractie. Diende in 1961 namens zijn fractie als eerste een tegenbegroting in. Pleitbezorger van een Algemene Begrotingscommissie, die er in 1966 wel kwam, maar een 'doodgeboren kind' bleek. Later gezaghebbend president van de Algemene Rekenkamer. Maakte deel uit van de Commissie van Drie die de Lockheed-affaire onderzocht.

PvdA
in de periode 1952-1984: lid Tweede Kamer, president Algemene Rekenkamer

1.

Personal data

Surnames
Henri (Harry)

Place and date of birth
Haarlem, 28 March 1921

Place and date of death
Bloemendaal, 16 May 2010

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Main functions and occupations

 • documentalist secretariaat PvdA (Partij van de Arbeid), from 24 November 1948 until 1 January 1950
 • wetenschappelijk medewerker WBS (Wiardi Beckman Stichting), from 1 January 1950 until 16 September 1952
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1952 until 1 February 1968
 • voorzitter (sinds 1976 president) Algemeen Rekenkamer, from 1 February 1968 until 1 October 1984 (benoemd tot lid bij K.B. van 21 december 1967)

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen N.V. "Interborg" te Amsterdam, from 30 September 1988 until 5 March 1993
 • voorzitter commissie beschrijving budgetten politie, from 19 March 1991 until 24 March 1992

Derived functions (2/7)
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel Goedkeuring Verdrag met Indonesië inzake financiële vraagstukken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 20 April 1967 until 1 January 1968
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsontwerp jaarlijkse bijdrage van financieel draagkrachtige huurders aan het rijk (huurdersbijdrage) (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 28 November 1967 until 1 March 1968

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer aanvankelijk vooral bezig met middenstandszaken. Was later de financiële specialist van de PvdA; voerde van 1956 tot en met 1959 en van 1961 tot en met 1967 het woord bij de algemene financiële beschouwingen (was in 1963 echter verhinderd wegens ziekte).
 • Was in 1957 één van de woordvoerders van zijn fractie in het debat over de nota inzake de bestedingsbeperking
 • Diende in 1964 een initiatiefwetsvoorstel in over het uitloven van premiën bij openbare verkopingen en verpachtingen. Het voorstel, later door Voortman en daarna door Tazelaar overgenomen, bleef onafgedaan. (7.587)

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in 1952 als 31-jarige het jongste lid van de Tweede Kamer

Private life
 • Zijn echtgenote was schoolmaatschappelijk werkster bij het Pedologisch Instituut te Leiden

9.

Publications

Publications
 • Trouw, 26 september 1984
 • Gedenkboek Algemene Rekenkamer (1989)
 • persoonsgegevens op 2 februari 1991 door drs. H. Peschar aan het PDC verstrekt (aangevuld op 7 juli 1994)
 • P. de Waard, "Bij Peschar werd het rood nooit roze. Posthuum Henri (Harry) Peschar", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 157

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.