Drs. F. (Frank) Heemskerk

foto Drs. F. (Frank) Heemskerk
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Uit het bankwezen afkomstige PvdA-politicus (een krant betitelde hem als 'rode bankier'), die als Tweede Kamerlid belangrijke onderwerpen in zijn portefeuille had. Zo was hij één van de woordvoerders bij de behandeling van de wetsvoorstellen over het nieuwe stelsel van ziektekostenverzekering. Verder hield hij zich bezig met economische zaken (markt en overheid). In het kabinet-Balkenende IV i was hij als staatssecretaris van Economische Zaken verantwoordelijk voor onder meer exportbeleid, consumentenbeleid en ondernemerschap. Hij was voor hij Kamerlid werd vicepresident Institutional Servicing Midden-Oosten van ABN AMRO Asset Management. In 2011-2013 bestuurder van Royal Haskoning en daarna bewindvoerder namens Nederland bij de Wereldbank in Washington tot eind 2018.

PvdA
in de periode 2003-2010: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Frank (Frank)

Place and date of birth
Haarlem, 26 July 1969

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1992

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 January 2003 until 30 November 2006
 • staatssecretaris van Economische Zaken (onder meer belast met buitenlandse handel, consumentenbeleid, telecommunicatie en post, toerisme en administratieve lasten), from 22 February 2007 until 23 February 2010
 • lid Raad van Bestuur ingenieurs- en adviesbureau "Royal Haskoning", from January 2011 until 1 April 2013 (belast met leiding divisie water, gebouwen en infrastructuur en portefeuilles financiën en ICT)
 • Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank te Washington (voor Armenië, Bosnië & Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Georgië, Israël, Kroatië, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Nederland, Oekraïne en Roemenië), from 1 April 2013 until 1 December 2018
 • secretaris-generaal European Round Table of Industrialists, from 1 January 2019 until 1 February 2024
 • executive vicepresident Global Public Affairs & Countries ASML, from 1 February 2024

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. Handelspolitiek; b. Acquisitie van buitenlandse investeringen; c. Internationaal ondernemen; d. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (nationaal en internationaal); e. Consumentenbeleid; f. Informatie- en communicatietechnologie; g. Telecommunicatie en Post; h. Binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB): diversiteit in ondernemerschap, microkredieten en zelfstandigen zonder personeel, veilig ondernemen; i. Statistiek; j. Toerisme; k. Kamers van Koophandel, basisbedrijvenregister; l. Administratieve lasten en vergunningen; m. Raad voor concurrentievermogen en VTE-raad voor zover die betrekking heeft op één van bovenstaande onderwerpen. n. Andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem werd toevertrouwd.
 • Voerde in de contacten, die hij bij de behartiging van de onder a. tot en met c. en m. genoemde aangelegenheden met buitenlanders had, de titel: Minister voor Buitenlandse Handel.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/4)
 • lid CPC (Centrale Plancommissie), from 1 September 2021
 • lid Raad van Commissarissen KPN, from 12 April 2023

Previous (2/11)
 • lid Adviesraad economie Nijmegen, from February 2012 until March 2013
 • voorzitter Raad van Toezicht Meesman Indexbeleggen, from June 2019 until January 2024

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • lid budget committee en human resources committee (Wereldbank)
 • lid beleggingscommissie (Wereldbank Pensioenfonds)

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was in 2004 met José Smits woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van de wetsvoorstellen Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag

Policy-making activities as minister (3/4)
 • Bracht in 2007 samen met de staatssecretarissen Aboutaleb en De Jager een beleidsbrief uit over zelfstandig ondernemerschap. Daarin wordt een visie uiteengezet over het belang van zelfstandig ondernemerschap voor de Nederlandse economie. Ook aspecten als sociale zekerheid, regeldruk, belastingen en voorlichting komen aan de orde. (31.311)
 • Leidde in november 2008 een economische missie naar Turkije. Daarbij was ook staatssecretaris Van Bijsterveldt (OCW) aanwezig.
 • Leidde in januari 2009 een handelsmissie naar Oman en de Verenigde Arabische Emiraten. Parallel daaraan brachten de prins van Oranje en prinses Máxima een officieel bezoek aan deze landen.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2008 een wijziging (Stb. 525) van de Telecommunicatiewet tot stand. Hierdoor wordt onder meer een antennenregister ingesteld, waarin gegevens worden opgenomen over antenne-opstelpunten, antennesystemen en antennes. Verder wordt het verbod op het verzenden van ongevraagde elektronische communicatie (spam) uitgebreid. De positie van consumenten bij het stilzwijgend verlenen van langdurige contracten wordt versterkt. (30.661)
 • Bracht in 2009 de Postwet 2009 (Stb. 155) tot stand. Deze wet zorgt voor een volledige liberalisering van de postmarkt onder garantie van de universele postdienstverlening. Een bepaald basispakket aan postdiensten moet beschikbaar en toegankelijk blijven voor de consument tegen uniforme en betaalbare tarieven. De liberalisering, die uitwerking geeft aan een Europese richtlijn, moet tot lagere prijzen en betere kwaliteit van postdiensten leiden. Het wetsvoorstel was in 2006 ingediend door minister Brinkhorst. (30.536)
 • Bracht in 2009 de Experminentenwet BI-zones (Stb. 165) tot stand. Hiermee krijgen gemeenten (tot 2015) de mogelijkheid gebieden aan te wijzen waar een gebiedsgerichte bestemmingsheffing wordt geheven voor investeringen in de bedrijfsomgeving. Dat kunnen voorzieningen zijn als surveillancediensten, camerabewaking, schoonmaken en onderhoud van groen. (31.340)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in 1996-1999 actief in de vernieuwingsbeweging in de PvdA "Niet Nix"

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.