Comité van Ministers van de Raad van Europa

Source: Europa Nu.

Dit orgaan is één van de twee statutaire organen van de Raad van Europa i, samen met de Parlementaire Vergadering i. Het Comité bestaat uit alle ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten, vertegenwoordigt de Europese regeringen en neemt beslissingen. De vergaderingen worden voorbereid door de Permanente Vertegenwoordigers van de lidstaten in Straatsburg, die gemiddeld eens per week vergaderen.

Het Comité van Ministers komt minstens twee keer per jaar bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt gediscussieerd over alle denkbare zaken die van Europees belang zijn, met uitzondering van militaire samenwerking (dit wordt besproken in OVSE i-verband). De ministers kunnen namens hun regering het nationaal standpunt over bepaalde kwesties naar voren brengen, maar ook gezamenlijk nadenken over Europese oplossingen voor grensoverschrijdende problemen.

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Straatsburg

Locatie (land)

Frankrijk

Aard organisatie

Orgaan van de Raad van Europa i

Website

https://www.coe.int/en/web/cm/about-cm

2.

Bevoegdheden

In het Comité van Ministers bespreken de regeringsvertegenwoordigers van verschillende Europese landen politieke zaken. Dit orgaan legt de koers van de Raad van Europa vast in jaarlijkse Activiteitenprogramma's. Het Comité houdt hierbij onder meer rekening met de adviezen die komen vanuit de Parlementaire Vergadering.

Een belangrijke taak van dit orgaan is het bewaken van de afspraken die de landen hebben afgesloten in het kader van de Raad van Europa. Inmiddels hebben de lidstaten meer dan 180 verdragen afgesloten, die onder meer verplichten tot het naleven van fundamentele mensenrechten, de bescherming van milieu en cultuurgoed en het garanderen van minimum-arbeidsvoorwaarden. Als een lidstaat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens i niet naleeft, kan het Comité dit land schorsen. Dit gebeurde in 1997 met Wit-Rusland. In 2022 heeft het Comité Rusland uit de Raad van Europa gezet. vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Ook zorgt het Comité dat de lidstaten de uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens i eerbiedigen.

Verder kan het Comité het initiatief nemen tot het sluiten van nieuwe verdragen (conventies). Voor de inwerkingtreding moeten tweederde van de aanwezige ministers voor de tekst stemmen. De conventies zijn slechts bindend voor de lidstaten die deze ratificeren. Ook kan het Comité (niet-bindende) adviezen aan lidstaten geven. Het Comité besluit of een staat lid mag worden van de Raad van Europa.

Het Comité stelt ook het jaarlijkse budget vast. Hiermee worden onder meer verschillende hulp- en samenwerkingsovereenkomsten gesloten.

3.

Organisatie

Het Comité van Ministers vergadert minstens tweemaal per jaar in Straatsburg. Daarnaast vergaderen de Permanente Vertegenwoordigers van de lidstaten elke week, ook in Straatsburg. Zij zijn meestal ervaren diplomaten.

Het Comité en de vergadering van permanente vertegenwoordigers worden geassisteerd door zo'n 30 stuurgroepen en een groot aantal comités van specialisten. Deze commissies bereiden vergaderingen voor en bewaken de uitvoering van activiteitenprogramma's.

Het Comité wordt voorgezeten door één van de lidstaten voor de periode van een half jaar (van mei tot november en van november tot mei). De minister van Buitenlandse Zaken en de de permanente vertegenwoordiger van dit land zitten de vergaderingen voor.

4.

Nederland (vertegenwoordiging)