Enquêtecommissies Europees Parlement

Het Europees Parlement i kan enquêtecommissies instellen om inbreuken op of onjuiste toepassingen van het Gemeenschapsrecht te onderzoeken.

1.

Huidige enquêtecommissies

Afkorting

Commissie

PEGA

Tijdelijke onderzoekscommissie Pegasus i

2.

Eerdere enquêtecommissies

Afkorting

Commissie

ANIT

Tijdelijke onderzoekscommissie Bescherming van dieren tijdens het vervoer i

PANA

Witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking i

TAX3

financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking i

EMIS

Emissiemetingen in de automobielsector i

EQUI

Crisis bij de Equitable Life Assurance Society i

ESB1

BSE (de boviene spongiforme encefalopathie of gekkekoeienziekte)

TRANSIT

Communautair douanevervoer

3.

Meer informatie