Enquêtecommissies Europees Parlement

Source: Europa Nu.

Het Europees Parlement i kan enquêtecommissies instellen om inbreuken op of onjuiste toepassingen van het Gemeenschapsrecht te onderzoeken.

Momenteel is er geen enquêtecommissie actief.

Eerdere enquêtecommissies

 

Afkorting

Commissie

PANA

Witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking

EMIS

Emissiemetingen in de automobielsector

EQUI

Crisis bij de Equitable Life Assurance Society

ESB1

BSE (de boviene spongiforme encefalopathie of gekkekoeienziekte)

TRANSIT

Communautair douanevervoer

1.

Meer informatie