Community Research and Development Information Service (CORDIS)

Source: Europa Nu.

De Gemeenschappelijke Informatiedienst Onderzoek en Ontwikkelingen (CORDIS) houdt zich bezig informatieverstrekking over Europese onderzoeksactiviteiten in het kader van onderzoek en ontwikkeling en het verspreiden van technische kennis en toepassingen binnen de EU.

CORDIS heeft als doel:

  • deelname aan Europees onderzoek faciliteren en stimuleren
  • het verbeteren van de exploitatie van onderzoeksresultaten in het kader van een competitief Europa (zie ook Zevende Kaderprogramma)¬†i
  • de praktische toepassing van technologisch onderzoek door bedrijven stimuleren door de verspreiding van kennis
  • het bevorderen van de verspreiding van technologische kennis om de sociale acceptatie van nieuwe technologie te stimuleren

CORDIS valt onder het publicatiebureau i van de EU.