Dr. F.A. (Ferry) Hoogendijk

foto Dr. F.A. (Ferry) Hoogendijk
Source: Parlement.com.

Voormalige journalist en prominent en spraakmakend LPF-Tweede Kamerlid. Was actief in de Goudse jeugdgemeenteraad en de JOVD en werd in 1960 politiek commentator van de AVRO. Was tevens jarenlang redacteur van Elseviers Magazine. VVD-lid en fel bestrijder van met name het kabinet-Den Uyl i. Promoveerde aan de VU op een proefschrift waarvan sommigen de wetenschappelijke waarde betwisten. Na zijn vertrek uit de journalistiek kunsthandelaar in 't Gooi. Speelde tijdens de formatie in 2002 een belangrijke rol als adviseur van Mat Herben i en schoof Herman Heinsbroek i naar voren als minister. Woordvoerder economische zaken van de LPF. Was in fractie en partij al snel tamelijk omstreden en nauw betrokken bij de machtsstrijd. Verdween in 2003 uit de Kamer.

LPF
in de periode 2002-2003: lid Tweede Kamer

1.

First names

Ferdinand Alexander (Ferry)

2.

Personal data

Place and date of birth
Gouda, 23 November 1933

Place and date of death
Naarden, 14 February 2014

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)
 • LPF (Lijst Pim Fortuyn), from March 2002

4.

Main functions and occupations

 • hoofdredacteur "European Affairs", from 1987 until 1992
 • kunsthandelaar en redacteur blad "Art & Value", from 1993 (na pensionering)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 May 2002 until 30 January 2003

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Jongerenparlement
 • adviseur olieconcern "Gulf" (in de jaren'70)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Leidde als politiek commentator van de AVRO in de periode 1966-1981 diverse grote verkiezingsdebatten op televisie
 • Werd in 1982 door VVD-fractieleider Nijpels voorgedragen als staatssecretaris voor Defensie of voor mediabeleid (op Verkeer en Waterstaat), maar zowel de ministers De Ruiter (CDA) als Smit-Kroes (VVD) wezen die voordracht af

Private life
 • Paranymfen bij zijn promotie waren Haya van Someren en Norbert Schmelzer
 • Zijn echtgenote was onderwijzeres

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.