Ir. B.J. (Jan) Odink

foto Ir. B.J. (Jan) Odink
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: RVD
Source: Parlement.com.

LPF-staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in het kabinet-Balkenende I i. Had onder meer bemoeienis met de kokkelvisserij en het (Europees) visserijbeleid. Van huis uit landbouweconoom en eerder onder meer secretaris van het Productschap Vee en Vlees. Na zijn staatssecretariaat werd hij voorzitter van het Productschap Vis. Stond in 2003 op de kandidatenlijst van de LPF bij de Tweede Kamerverkiezingen, maar omdat hij niet werd gekozen eindigde daarmee zijn (korte) politieke loopbaan.

LPF
in de periode 2002-2003: staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Berend Jan (Jan)

Place and date of birth
Zwolle, 18 August 1944

Place and date of death
Seychellen, 29 April 2018

2.

Party/Movement

Party/Parties
LPF (Lijst Pim Fortuyn)

Equally disposed party
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Main functions and occupations

 • beleidsmedewerker Productschap Vee en Vlees, from 1971 until 1980
 • secretaris Hoofdafdeling Veehouderij en Landbouwschap te 's-Gravenhage, from 1980 until 1985
 • secretaris bestuur Productschap Vee en Vlees te Rijswijk (Z.H.), from 1985 until 22 July 2002 (tevens sectordirecteur 'rood vlees')
 • staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (onder andere belast met visserij en dierenwelzijn), from 22 July 2002 until 27 May 2003
 • voorzitter Productschap Vis, from 1 January 2006 until 1 January 2010

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. aangelegenheden betreffende de visserij; 2. beleid met betrekking tot kennis en innovatie; 3. mestbeleid; 4. uitvoeringsaspecten van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren; 5. exportbevordering.

4.

Other positions

 • vicepresident AVEC (Europese pluimveeorganisatie voor industrie en handel)
 • adviseur Nederlandse en Duitse levensmiddelensector

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Verruimde in 2002 de mogelijkheden om op kokkels te vissen in de Waddenzee
 • Bereikte in december 2002 overeenstemming over een nieuw Europees visserijbeleid, waarbij de quota voor onder andere schol en kabeljauw werden verlaagd. De afspraken waren minder ongunstig dan in het voorstel van de Europese Commissie stonden. Er is meer ruimte voor betrokkenheid van vissers en maatschappelijke organisaties en de controle per land worden verbeterd.
 • Trok in 2003 door zijn voorganger ingediende wetsvoorstellen in over de huisvesting van vleeskuikenouderdieren en over een verbod op pelsdierhouderij (27.052, 28.048)

7.

Miscellaneous

Campaign trail
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2003 15e op de kandidatenlijst van de LPF

8.

Publications

Publications
 • "Man van vlees. J. Odink (LPF), Landbouw, Natuurbeheer en Visserij", NRC Handelsblad, 17 juli 2002
 • "De redder van de biefstuk; Berend Jan Odink, 57 jaar Landbouw", Trouw, 18 juli 2002

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.