Ir. B.J. (Jan) Odink

foto Ir. B.J. (Jan) Odink
bron: RVD
Source: Parlement.com.

LPF-staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in het kabinet-Balkenende I i. Had onder meer bemoeienis met de kokkelvisserij en het (Europees) visserijbeleid. Van huis uit landbouweconoom en eerder onder meer secretaris van het Productschap Vee en Vlees. Na zijn staatssecretariaat werd hij voorzitter van het Productschap Vis. Stond in 2003 op de kandidatenlijst van de LPF bij de Tweede Kamerverkiezingen, maar omdat hij niet werd gekozen eindigde daarmee zijn (korte) politieke loopbaan.

LPF
in de periode 2002-2003: staatssecretaris

1.

First names

Berend Jan (Jan)

2.

Personal data

Place and date of birth
Zwolle, 18 August 1944

Place and date of death
Seychellen, 29 April 2018

3.

Party/Movement

Party/Parties
LPF (Lijst Pim Fortuyn)

Equally disposed party
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Main functions and occupations

  • secretaris bestuur Productschap Vee en Vlees te Rijswijk (Z.H.), from 1985 until 22 July 2002 (tevens sectordirecteur 'rood vlees')
  • staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (onder andere belast met visserij en dierenwelzijn), from 22 July 2002 until 27 May 2003
  • voorzitter Productschap Vis, from 1 January 2006 until 1 January 2010

Responsibilities as minister
  • Was als staatssecretaris belast met 1. aangelegenheden betreffende de visserij; 2. beleid met betrekking tot kennis en innovatie; 3. mestbeleid; 4. uitvoeringsaspecten van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren; 5. exportbevordering.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

  • vicepresident AVEC (Europese pluimveeorganisatie voor industrie en handel)
  • adviseur Nederlandse en Duitse levensmiddelensector

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (2/3)
  • Bereikte in december 2002 overeenstemming over een nieuw Europees visserijbeleid, waarbij de quota voor onder andere schol en kabeljauw werden verlaagd. De afspraken waren minder ongunstig dan in het voorstel van de Europese Commissie stonden. Er is meer ruimte voor betrokkenheid van vissers en maatschappelijke organisaties en de controle per land worden verbeterd.
  • Trok in 2003 door zijn voorganger ingediende wetsvoorstellen in over de huisvesting van vleeskuikenouderdieren en over een verbod op pelsdierhouderij (27.052, 28.048)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

Campaign trail
  • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2003 15e op de kandidatenlijst van de LPF

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.